Het beeld bij Praktijk Saron

Het uitgangspunt van Praktijk Saron is: tot bloei komen! In de Bijbel wordt er gesproken over de vlakte van Saron als een bloemrijke en vruchtbare landstreek. Dit is niet altijd zo geweest, de vlakte is tijdens de eerste wegvoering van het volk Israël zo verwoest dat de vlakte werd als een woestijn (Jes. 33:9). Droog, kaal, eenzaam, onvruchtbaar. In Jesaja 35 en 63 gaat het over blijdschap vanwege de verlossing van Israël en de terugkeer naar het eigen land. Deze vreugde wordt weerspiegeld in de vlakte van Saron: het zal weer vruchtbare grond zijn waar schapen kunnen leven en waar een overdadige bloei zal zijn van bloemen. Een uitgestrekte vlakte waar leven en rust is en talrijke kleuren te zien zijn.

Droog, kaal, eenzaam, onvruchtbaar. Zo kan het in het in jouw leven ook zijn: door allerlei omstandigheden en problemen kan je leven zonder dat je het gevoel hebt echt te leven. Daar hoeft het echter niet bij te blijven. We mogen door de genade van God tot bloei komen! Hij heeft ons als mensen geschapen om te leven voor Hem. Door weer terug te keren naar jezelf en vanuit je hart verbinding te maken met God en met anderen, kom jij tot bloei!

 

Tarieven

Investeren in jezelf kost geld, maar is goud waard! Ja, jij bent het waard!   

Individueel traject                                 (60 min.)                       €60,-
Relatie- en gezinsgesprekken         (60 min.)                        €85,-                 

  • Gesprekken die meer tijd nodig hebben, worden per 15 minuten naar rato berekend.
  • Wil je je afspraak afzeggen? Dat mag, graag wel 24u van tevoren! Doe je dit niet, dan ben ik helaas genoodzaakt om het bedrag in rekening te brengen. (Met uitzondering van ziekte of overlijden).
  • Is het tarief een bezwaar? Laat dat je niet weerhouden. In het kennismakingsgesprek kunnen we dit bespreken. Eventueel kun je een bijdrage vragen bij het diaconaat van je kerkelijke gemeente. Je kunt ook je werkgever vragen naar de mogelijkheden voor een vergoeding van het coachingstraject in het kader van deskundigheidsbevordering.
  • Je betaalt altijd achteraf. De kosten worden per maand in rekening gebracht. Betaling dient gedaan te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Liever thuis een gesprek? Dat kan! Buiten een straal van 5 km wordt er kilometervergoeding gerekend van €0,45 per km.