Ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening

Autonomie en verbondenheid

Praktijk Saron werkt vanuit de methodiek ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening. Een belangrijk kernthema is autonomie en verbondenheid. Elk mens heeft aan de ene kant behoefte aan een goede zorg voor zichzelf en het nastreven van ontwikkeling én aan de andere kant een behoefte aan verbinding met de ander. Deze twee behoeften lijken met elkaar in tegenspraak te zijn. Bijvoorbeeld als je voor jezelf kiest, kan dat betekenen dat je de ander niet kan geven wat hij of zij nodig heeft. Of als je graag zorgt voor de ander, kan het zijn dat je vergeet goed voor jezelf te zorgen. Het is zoeken naar een goede balans tussen deze twee behoeftes. Op het moment dat de balans doorslaat naar één kant, kunnen er veel problemen ontstaan.

Leren door voorbeeld en ervaring

In de ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening gaat het onder andere over het leren door voorbeeld en ervaring. Van jongs af aan leren we dingen door deze te zien bij onze ouders, leerkrachten en anderen. Tegelijkertijd leren we ook door de ervaringen die we meemaken. Zo kan het zijn dat je vroeger spontaan en enthousiast was, wat op een gegeven moment door de ziekte van je vader niet meer op prijs gesteld werd. Met als gevolg dat je jouw spontaniteit niet zo snel meer laat zien. In de gesprekken gaat het niet om wat jij fout doet, maar om het creëren van nieuwe, betere ervaringen waardoor je in staat bent om op een persoonlijke en meer bevredigende manier met jezelf en anderen om te gaan. Om weer dichter bij jezelf te komen en zo ook makkelijker in contact te staan met de ander.

Het hier-en-nu

Hoewel het misschien lijkt alsof Praktijk Saron gericht is op het verleden, gaat de ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening uit van de situatie in het hier-en-nu. Waar loop je op dit moment tegenaan? Hoe ga je daar mee om? De oorsprong hiervan kan liggen in de opgedane ervaringen. Het kan dan verhelderend zijn om te ontdekken dat het niet raar is dat je tegen deze obstakels aanloopt. Ervaringen uit het verleden hebben je immers gevormd tot wie je nu bent en hoe je doet. Nieuwe ervaringen opdoen helpen je om te worden wie je wilt zijn. Het mooie is dat nieuwe ervaringen de invloed van oude ervaringen kan verminderen of zelfs wegneemt. Die nieuwe ervaringen doe je op in het hier-en-nu. Daarom wordt er gekeken naar wat je nu nodig hebt om het obstakel op te lossen of om het minder als een last te ervaren.

Systeemgericht

De focus van de ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening ligt niet alleen op jezelf, maar ook op jouw omgeving. Jouw omgeving, denk aan je partner, ouders of broers en zussen, heeft vaak invloed op hoe jij in het leven staat. Daarom kunnen zij een belangrijke rol spelen in jouw zoeken naar meer vreugde, voldoening en veerkracht. Zij kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen of zelfs ander gedrag laten zien. Dit heet op een systeemgerichte manier kijken. In de gesprekken bepalen we samen welke belangrijke anderen uit jouw leven betrokken kunnen worden.

 

Gestalttherapie

Een andere belangrijke werkwijze is de gestalttherapie. Hierbij gaan we niet alleen in gesprek over wat je denkt en vindt, maar vooral over wat je voelt en ervaart. Het doel is het vergroten van je gewaarzijn. Wat voel je in je lichaam, met al je zintuigen? Wat merk je op aan je omgeving? Je lichaam geeft vaak eerder aan wat er aan de hand is dan dat je dit zelf in de gaten hebt. Door opnieuw contact te maken met je eigen binnenwereld, leer je jezelf beter kennen. Je voelt wat voor jou belangrijk is. Daardoor kun je zelf verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die bij je passen. De gestalttherapie gaat niet uit van goed of fout, maar van het zijn. Groei ontstaat uit wat er wel is en dat ben jij zoals je bent.

Wij zijn vaak bezig met goed of fout, met het waarderen avan één kant van onszelf. In de gesprekken staan we stil bij de meerdere kanten van jezelf. Juist door te zien wat er aan de andere kant van dezelfde medaille is, kan je kiezen welke kant je op wilt. Verandering vindt plaats op het moment dat je weet welke keuzes je hebt en wat je wilt.

Ook gaan we in de gestalttherapie uit van het principe dat jij in relatie staat tot je omgeving. Je bent deel van het geheel. Hoe de situatie of de omstandigheden zijn, heeft invloed op jou en je behoeftes. Zo heb je als moeder andere behoeftes dan als vriendin. Dat maakt dat we kijken naar jou in relatie tot je huidige leven en tot personen en de relaties met hen in je leven.

De hulpverlening en coaching is op basis van Bijbelse principes!