Lisanne Eggebeen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens
Lisanne Eggebeen
Schuttershof 5
Info@praktijksaron.nl

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Lisanne Eggebeen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan haar verstrekt. Lisanne Eggebeen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam
– Je e-mailadres
– Je vraag, bericht, verzoek tot een afspraak.

Waarom heeft Lisanne Eggebeen uw gegevens nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om 
verzoekt door middel van een vraag, aanvraag voor coaching, lezing of meer informatie 
over de diensten. Daarnaast kan zij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van 
het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande 
uit dienstverlening. Hiervoor zullen uiteindelijk ook extra gegevens gevraagd worden 
zoals telefoonnummer en adresgegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Lisanne Eggebeen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Jaarlijks bekijken wij 
uw gegevens en wordt er beoordeeld of contact nog noodzakelijk of wenselijk is. 
Dit oordeel wordt gebaseerd op het contact dat eventueel nog gaande is en op overeengekomen 
wensen van u om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en eventuele vragen 
vanuit onze kant. Wij vinden duurzaam contact met u belangrijk.
Bij een overeenkomst bewaart Lisanne Eggebeen uw NAW-gegevens, contactgegevens en 
facturen, digitaal en op papier, minimaal 7 jaar volgens de fiscale bewaarplicht. 
Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, worden je gegevens niet langer 
dan een jaar bewaard.

Delen we uw gegevens met anderen?
Nee, Lisanne Eggebeen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit 
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting.

Brengen we uw bezoek in kaart?
Ja, op de website van Lisanne Eggebeen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens 
die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- 
en klikgedrag op de website. Lisanne Eggebeen gebruikt deze informatie om de werking 
van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd 
en worden niet aan derden verstrekt.
Maken jullie gebruik van Google Analytics?
Ja

Wilt u uw gegevens veranderen of laten verwijderen?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens bij Lisanne Eggebeen in te zien, te corrigeren 
of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via 
het contactformulier of info@praktijksaron.nl. Lisanne Eggebeen zal zo snel mogelijk, 
binnen twee weken, op uw verzoek reageren.
Als u een klacht hebt over de verwerking van uw gegevens door ons, dan willen we graag 
met u in gesprek gaan daarover. Daarnaast hebt u altijd het recht om uw klacht in te 
dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyvoorwaarden zijn opgesteld op 28-5-2021